Safety Seal - Varaneula ha (13 cm) tai ka (17 cm)

Asennustyökalun varaneula ha 13 cm (tuoteno. 19120) tai ka 17 cm (19121)